Paylaş, dönüştür, hayata + değer kat

Urbanrec Projesi

Kentsel hacimli atık,  hacmi ve kilosu sebebiyle diğer evsel atıklarla birlikte konteynıra konabilen bir şey değildir. Bu sebeple; özel bir toplama alanı ve farklı bir ayrıştırma yöntemi gerektirir.

Avrupa’da, 19 milyon tondan fazla kentsel hacimli atık toplanmaktadır. Bu atıkların %60’ı ya gömülmekte ya da yakılmaktadır.

Avrupa URBANREC projesi, atıklara ikinci bir hayat verebilmek için yaratılmıştır. Proje, özel sektör- kamu iş birliğine güzel bir örnek olup; kentsel hacimli atıkları endüstride hammadde olarak tekrar dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu bu yeni yönetim modeline 8 milyon avrodan fazla yatırım yapmıştır. Örneğin, bu proje ile artık ihtiyaç duymadığınız koltuğunuz veya sandalyeniz, önce yenilenebilir hammaddelere dönüştürülecek sonrasında ise; yatak, kent mobilyası ve bio-yakıt ürünlerine ek kaynak olarak kullanılacaktır.

Tüm bunlar hidro-gazifikasyon ve yeni parçalara ayırma teknolojisi sayesinde gerçekleşmektedir.

URBANREC Projesi’nin 6 ana hedefi;

  • Bornova’nın da dahil olduğu dört Avrupa şehrinde kentsel hacimli atıkların gömülmesini azaltmak;
  • Yönetilen atıkların %80’nini geri dönüştürmek;
  • Kentsel alanlarda yeniden kullanımı %15 oranında arttırmak;
  • Atıkları yakmayarak, karbondioksit emisyonunu en az %20’ye kadar azaltmak;
  • Atıkları kaynağında ayırarak, Atık Getirme Merkezleri’nin maliyetini en az %30’a kadar azaltmak;
  • Geri dönüştürülmüş yeni ürünler geliştirerek hammadde tüketimini azaltmak;

İspanyol Plastik Teknoloji Merkezi AIMPLAS, tarafından koordine edilen URBANREC Projesi, 20’den fazla Avrupalı kurumu, kentsel hacimli atık problemini çözmek için bir araya getirmekte, bilgi- deneyim paylaşmaktadır.

Bornova Belediyesi’nin bu projedeki amacı, atık yönetimi standartlarını, bilhassa kentsel hacimli atık yönetimini ulusal ve uluslararası seviyede bir referans noktası haline getirmektir.

Ancak amaçlarımızın hiçbiri hemşerilerimizin yani sizlerin katkısı olmadan hayata geçirilemez. Peki ne yapmanız gerekiyor?

  • Mobilyanızı parçalamadan önce, onu başka birinin kullanabileceğini de göz önünde bulundurun. Yeniden kullanım her zaman en iyi seçenektir.
  • Kentsel hacimli atığınızı yalnızca belediyenizin belirlediği yerlere veya Atık Getirme Merkezlerine bırakabilirsiniz.
  • Sokaktaki konteynırlara ya da kaldırımlara atmayın. Bu faaliyetler ayırma ve toplama maliyetlerinde artışa sebep olur. Sonuç olarak da hepimizin ödediği vergi artar.

Kentsel hacimli atık problemini yalnızca sizlerin desteği çözebiliriz. Bu problemi çözebilirsek de, artık kullanmadığımız ürünlere ikinci bir hayat vermiş ve çevre adına büyük bir gelişme sağlamış oluruz.